REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (No)SenS

Sklep internetowy (No)SenS dostępny pod domeną internetową https://www.nosens.pl, prowadzony jest przez firmę

Bianco a Nero Katarzyna Pichalska,
ul. Warszawska 30/701,
05-500 Piaseczno, NIP 7951918698

Punkt sprzedaży bezpośredniej oraz adres korespondencyjny:

Butik (No)Sens
Al. KEN 36a lok. U-6
02-797 Warszawa
(wejście od zewnątrz parkingu przy ul. Raabego)

tel. SKLEP +48 792414100

Adres e-mail: sklep@nosens.pl,

 

SKLEP INTERNETOWY (No)SenS - sklep internetowy prowadzony przez (No)SenS, prowadzący sprzedaż Towarów za pomocą sieci Internet, dostępny pod domeną internetową https://www.nosens.pl

KLIENT - osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w sklepie internetowym (No)SenS

TOWARY - produkty oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w sklepie internetowym (No)SenS

ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

KOSZYK – funkcjonalność sklepu internetowego (No)SenS, dzięki któremu Klient składa zmówienie, określając tj. ilość zamówionych towarów, adres oraz sposób dostawy, formę płatności, czy też dane służące do wystawienia przez sklep internetowy (No)SenS faktury VAT;

DANE OSOBOWE - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.nosens.pl w tym przede wszystkim zasady składania Zamówień na oferowane w sklepie Towary, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta Towarów, sposoby uiszczenia przez Klienta płatności za zamówione Towary, prawa i obowiązki Klienta oraz zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy, a także zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.nosens.pl możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Klient zobowiązany jest do korzystania z sklepu internetowego (No)SenS w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz powstrzymać się od wszelkiej aktywności, która mogłaby utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności zaś dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, rozsyłania spamu czy też prowadzenia na stronie sklepu internetowego (No)SenS jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej etc.

§ 2.

Informacje o produktach

1. Informacje o Towarach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego www.nosens.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu Cywilnego („k.c.”)

2. Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich.

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru przez Klienta miejsca dostawy, a także wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt Zamówienia zostaje uwidoczniony w Koszyku przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

4. Sklep (No)SenS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz wprowadzania oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy zawarciu przez strony umowy, wiążąca jest cena Towaru wskazana na stronie sklepu internetowego (No)SenS w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Ceny Towaru podane w sklepie internetowym (No)SenS są ważne tylko w ofercie internetowej. Ceny podane w sklepie internetowym (No)SenS nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w sklepie stacjonarnym (No)SenS

§ 3.

Warunki realizacji Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie na Towary znajdujące się aktualnie w asortymencie sklepu internetowego (No)SenS przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.00-17.00.

3.Celem skutecznego złożenia Zamówienia na wybrany Towar należy kolejno dokonać następujących czynności:

a) dokonać wyboru Towaru oraz kliknąć w przycisk „Dodaj do Koszyka”

b) zalogować się do serwisu jeżeli już posiadam konto w sklepie, założyć nowe konto lub dokonać zakupów jako „gość”.

c) wyrazić zgodny dotyczące udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i wyrazić zgodę lub nie na treści marketingowe.

d) dokonać wyboru rodzaju przesyłki tj. sposobu dostarczenia Towaru do podanego przez Klienta miejsca docelowego bądź skorzystania z możliwości osobistego odbioru Towaru przez Klienta w punkcie sprzedaży bezpośredniej (No)SenS, Al. KEN 36a lok. U-6, 02-797 Warszawa

e) dokonać wyboru metody płatności,

f) wpisać adres na który ma nastąpić dostawa towaru, a w wiadomości również adres e-mail oraz nr telefonu,

g) wpisać dane do faktury VAT, jeżeli ma ona zostać Klientowi wystawiona,

h) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. (No)SenS zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym Zamówieniem.

5. Złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi skierowaną do (No)SenS ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru.

6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma od (No)SenS poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia.

8. Klient na bieżąco otrzymuje wiadomości informujące o statusie Zamówienia

9. W przypadku braku możliwości realizacji przez (No)SenS Zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego Towaru lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, (No)SenS poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, (No)SenS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.

10. Organizowana przez sklep internetowy (No)SenS sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Towarów i trwa przez określony czas. W związku z tym Zamówienia na Towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania Zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. Zasady promocji określone są odrębnym regulaminem.

11. ZAMÓWIENIA INDYWIDULNE - szyjemy również na zamówienie indywidualne, które wymaga odpowiedniego czasu realizacji. UWAGA !!! ZAMÓWIENIA INDYWIDALNE nie podlegają zwrotowi gdyż szyjemy dany artykuł na Twoje życzenie więc prosimy o PRZEMYŚLANE składanie tego typu zamówień zgodnie z 

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(…)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 4.

Dostawa towaru

1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Towar może również zostać osobiście odebrany przez Klienta w sklepie (No)SenS przy 36a lok U-6, 02-797 Warszawa w godzinach jego funkcjonowania w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty za Towar.

3. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. (No)SenS zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego towar.

4. Dostawa Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polski odbywa się za pośrednictwem za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. (No)SenS zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego towar.

5. Termin dostawy Towaru jest różny dla poszczególnych produktów, może wynosić od 3 do 7 dni roboczych. Okres dostawy jest liczony od zaksięgowania wpłaty i podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta w wysokości zależnej od wyboru sposobu dostawy.

7. Miejscem spełnienia świadczenia jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku uszkodzenia przesyłki (No)SenS zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym (No)SenS, nie później niż w terminie 3 dni. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy, aczkolwiek brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od (No)SenS oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących konsumentami, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5.

Formy płatności i realizacja Zamówienia

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Klient dokonuje płatności za Towar przed odbiorem Towaru w formie wskazanej poniżej, przy czym realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez (No)SenS potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności:

a) kartą płatniczą: 

                 * Visa

                 * Visa Electron

                 * MasterCard

                 * MasterCard Electronic

                 * Maestro  

b) przelewem na numer rachunku bankowego 

Katarzyna Pichalska Credit Agricole 14 1940 1076 4968 8478 0000 0000

IBAN PL14194010764968847800000000

SWIFT AGRIPLPR

Na przelew czekamy 3 dni - po tym terminie zamówienia są automatycznie anulowane

c) płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu

d) gotówkowej – płatności za pobraniem (opcja dostępna jedynie dla zamówień mających miejsce dostawy w Polsce).

2.  Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 6.

Warunki odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ), Klientowi, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1 k.c. tj. osobie fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym (No)SenS w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) , który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia, tj. formularza o którym mowa w pkt. 4 kierując je na adres sklep@nosens.pl.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z ust. 1. powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W celu dokonania zwrotu Klient ma do wyboru dwie opcje:

a) (No)SenS zamawia kuriera po Towar. W tym celu Klient powinien przekazać na adres e-mail sklep@nosens.pl  następujące informacje: dane adresowe do odbioru przesyłki, telefon kontaktowy oraz datę i przedział czasowy dla odbioru przesyłki. Po otrzymaniu stosownych danych w przeciągu jednego dnia roboczego zostanie dla Klienta zamówiony kurier zwrotny. Na adres e-mail Klienta zostanie przekazany list przewozowy dla przesyłki. Do przesyłki należy obowiązkowo dołączyć wypełniony formularz zwrotu, Koszt odesłania Towaru przy pomocy kuriera zaproponowanego przez (No)SenS wynosi 15 zł. Jeżeli koszt wysyłki do Klienta, podlegający zwrotowi jest w równej wysokości co koszt odesłania Towaru do (No)SenS, opisany w niniejszym punkcie, wówczas Klient wyraża zgodę na wzajemne potrącenie tych należności. Klientowi zwrócona zostanie wówczas należność za Towar.

b) Klient dokonuje zwrotu wybraną przez siebie metodą. Do każdego Towaru dołączana jest metka z adresem (No)SenS, z której klient powinien skorzystać. Klientowi zwrócona zostanie należność za Towar

4. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Towaru.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

9. (No)SenS dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia (No)SenS dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Rękojmia

 

1. (No)SenS jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail sklep@nosens.pl

4. Celem realizacji reklamacji Klient dołącza do niej reklamowany Towaru wraz z oraz opisem reklamacji. 

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: 

Butik (No)Sens
Al. KEN 36a lok. U-6
02-797 Warszawa

tel.+48 792414100

najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

(No)SenS w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. W procedurze reklamacji (No)SenS nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 8.

Nieprawidłowości przy świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

1. (No)SenS oświadcza, iż podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego (No)SenS, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w odpowiednim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia (No)SenS o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.nosens.pl.

3. Informacje wskazane w ust. 2. powyżej należy kierować na piśmie na adres siedziby (No)SenS bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklap@nosens.pl z jednoczesnym wskazaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz adresu do korespondencji.

4. (No)SenS w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do pisma Klienta i powiadomi go o sposobie naprawienia nieprawidłowości bądź też sposobie dalszego postępowania.

§ 9.

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez (No)SenS, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych (No)SenS nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. (No)SenS zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane zachować w poufności informacje, do których mają dostęp.

6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw przysługujących użytkownikom znajdują się w naszej polityce prywatności w zakładce: polityka prywatności

 

ZWROTY I REKLAMACJE

Jeśli coś nie przypadło Ci do gustu - jest za małe bądź za duże - napisz do nas niezwłocznie na adres  sklep@nosens.pl 
a następnie odeślij towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oraz dowodem zakupu na poniższy adres:

Butik (No)Sens
Al. KEN 36a lok. U-6
02-797 Warszawa

tel.+48 792414100

Uwaga nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas w formie „za pobraniem” lub do paczkomatu.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 14 dni o jej wynikach poinformujemy droga e-mailową.

Zwrócimy Ci należność nie później niż 14 dni odkąd trafi do nas.

Minęło 14 dni? Nie martw się! Dalej możesz zwrócić towar. W takim przypadku zwrot środków otrzymasz na kartę podarunkową (No)SenS. Pamiętaj tylko, że produkt nie może być używany i musi posiadać oryginalną metkę i plombę.

Dla Twojej wygody zamówimy kuriera, który odbierze produkt wprost z Twoich rąk -wystarczy opłacić przesyłkę na numer rachunku bankowego                            

Katarzyna Pichalska Credit Agricole 14 1940 1076 4968 8478 0000 0000               

IBAN PL14194010764968847800000000                                                            

SWIFT AGRIPLPR

Jeśli wolisz wysłać produkt na własną rękę, skorzystaj z adresu podanego powyżej.

Jeśli chcesz wymienić produkt lub reklamować go napisz do nas a na pewno rozwiążemy Twój problem:  sklep@nosens.pl lub zadzwoń +48 792414100

Pliki do pobrania: